คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อับดุลฟาตะห์ มะสาแม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ ปริญญาเอก ณ University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
ข่าวล่าสุด
1 2 21

แสดงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวสาร

รวมข่าวทุกประเภท

ประชาสัมพันธ์

รวมประกาศ ประกาศรับสมัคร แจ้งข่าว แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ