คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • MOU Department of Data Science UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN กับ Department of Data Science and Analysis FATONI UNIVERSITY September 28,2022
ข่าวล่าสุด
1 2 11
แสดงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
รวมข่าวทุกประเภท
รวมประกาศ ประกาศรับสมัคร แจ้งข่าว แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ