คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายมูฮัมมัดนาศิร ซูญาอฺ รอชีด อัลมุฏ็อยรีย์ (Mr.Mohammad N SH R Almutairi) ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต
ข่าวล่าสุด
1 2 5
แสดงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
รวมข่าวทุกประเภท
รวมประกาศ ประกาศรับสมัคร แจ้งข่าว แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ