กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

จัดกระเป๋าให้พร้อม แล้วลากมาเข้าหอตามกำหนดการได้เลยครับ
>>> ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565
>>> มหาวิทยาลัยของฉัน สวรรค์ของฉัน
ก่อนเข้าหอพัก (สามารถตรวจที่โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน/รพ.สต. ใกล้บ้าน หรือคลินิกที่มีการตรวจและสามารถออกใบรับรองผลได้
(ไม่รับผลตรวจที่เป็น ATK ที่ตรวจด้วยตัวเอง)