คณาจารย์ในสาขาและนักวิทย์ ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565  ทางคณาจารย์ในสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและนักวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในการวิเคราะห์การปนเปื้อนจากสิ่งฮารอมทั้งด้าน DNA, เจลาติน, กรดไขมัน และแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศระดับโลก ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในครั้งนี้