ต๊อกบกกีจากข้าวเลือดปลาไหล

ต๊อกบกกีจากข้าวเลือดปลาไหล

????ได้รับเงินทุนสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว! 100,000 บาท

????น้องคนไหนสนใจเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหมือนพี่คนนี้ สอบถามได้นะค่ะ

????ต๊อกบกกีจากข้าวเลือดปลาไหล

ต๊อกบกกี อาหารเกาหลีชื่อดัง จะถูกพัฒนาโดยใช้ข้าวพื้นเมืองที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหาร และที่สำคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ฮาลาล 100% อีกด้วย

โครงการนี้เองที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ในปี 2564