เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) รุ่น 2565

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) รุ่น 2565 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร 083-048-7436