Pikul Space ( Web Portal )

Pikul Space ( Web Portal )
ศูนย์รวมลิงค์ต่าง ๆ
และช่องทางไปยังข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักศึกษา
สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ และรองรับการติดตั้งบนอุปกรณ์ iOS และ Android
📍ข่าวฝากจากงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมฯ มฟน.