ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนซะกาต

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ🤲🤲🤲 #ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนซะกาต_ทุกท่าน💝💝💝 ทางสำนักจัดหาทุนการศึกษาให้เข้าร่วม #พิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ตึก สนอ.) #โปรดแต่งกายชุดนักศึกษานะครับ

ดูเอกสารเพิ่มเติม