ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Hello world FST

Bismillah…
Assalamualaikum~!✨
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม
“Hello world FST”
ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00-11.50
ณ ห้องสัมมนาชั้น6 อาคารสารสนเทศและเทคโนโลยี (ตึกวิทยบริการ)
อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ กับพวกเรา แล้วเจอกัน อินชาอัลลอฮ
——————————————————-
Invite all students, lecturers and staff of the Faculty of Science and technology to join the activity
“Hello world FST”
On Tuesday 28 June 2022
Time: 10.00am-11.50am
at the seminar room,6th floor Information Technology building
Let’s have fun together 😉
See you soon