นำเสนองานปิดโครงการชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี 64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุวัตร วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและทีมงานนักวิจัยได้เดินทางไป นำเสนองานปิดโครงการชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี 64 อย่างเป็นทางการ ณ กรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณ แหล่งทุน บพท สกสว กระทรวง อว. ที่มอบโอกาสดีในการรังสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีร่วมเครือข่ายหลายภาคส่วนและขอบคุณนักวิจัยร่วมทีมทุกคน