ยืนยันการเข้าพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562-2564

 

📌บัณฑิตที่ผ่านการอนุมัติเป็นสำเร็จการศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตามวันที่ในรูปภาพ ให้ดำเนินการ “ยืนยันการเข้าพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562-2564”
คลิกเข้าระบบยืนยันการเข้าพิธี shorturl.at/fPU56
>>>จองชุดได้ที่ กองคลังและพัสดุ สำนักอธิการบดี
>>>ค่าเช่าชุดครุย 600 บาท
>>>ค่าประกันชุดครุย 1,000 บาท (ได้คืนเมื่อคืนชุดครุย)
>>>สำหรับผู้ชาย ค่าหมวก 150 บาท
📌 วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์เข้าพิธีฯ : 30 ก.ค. 2565