พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายมูฮัมมัดนาศิร ซูญาอฺ รอชีด อัลมุฏ็อยรีย์ (Mr.Mohammad N SH R Almutairi) ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต เป็นประธานในพิธี

โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษา นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์ สาขาปัตตานี (ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ) ตัวแทนจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส มาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลของคณะในครั้งนี้