ความภาคภูมิใจที่ได้มีบัณฑิตที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้สำเร็จ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากจะพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังสามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานได้อีกด้วย
“น้ำพริกมะม่วงเบา SAMA SAMA” หนึ่งในผลงานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ออกสู่ตลาดโดยมีผลตอบรับที่ดีมาก
สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้แค่เพียงพัฒนาบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วย
หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้มีบัณฑิตที่พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดได้สำเร็จ “Meat Choice” ผลิตภัณฑ์ใส้เบอร์เกอร์เนื้อเทียมเพื่อสุขภาพ
สามารถชมบูธและซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในงาน WORLD HAPEX THAILAND 2022
งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมนานานาชาติด้านฮาลาล บูธ A21
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งานจัดวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565