ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ฮัสนะห์ บุญทวี และอาจารย์อานีสาห์ บือฮะ

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ฮัสนะห์ บุญทวี และอาจารย์อานีสาห์ บือฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน