ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี