รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผศ. สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะ และดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่ของคณะ ณ อาคารคณะและอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)