การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2022

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY & SOCIETY (ICITS 2022)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2022
.
‘𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐈𝐂𝐓 𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧’
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งอนาคต
𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗨𝗕 𝗧𝗛𝗘𝗠𝗘𝗦:
👉 Informatics
👉 Applied Informatics
👉 Multimedia
👉 Software Engineering
👉 ICT & Society
👉 Education Technology
.
We are pleased to inform that FACULTY OF SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) in collaboration with SUK SELANGOR, KUISCELL SDN. BHD. and FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, FATONI UNIVERSITY will be organizing:
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY & SOCIETY (ICITS 2022) @ KLCC CONVENTION CENTRE
In conjunction with SELANGOR R&D AND INNOVATION EXPO 2022 (SRIE 2022)
𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗔𝗧𝗘𝗦:
Abstract Submission: 𝟯𝟭 𝗝𝘂𝗹𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟮
Full Paper Submission: 𝟯𝟭 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮
Paper Acceptance Date: 𝟮𝟮 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮
Conference Date: 𝟴 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮
𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡:
All accepted papers will be published in 𝐈𝐂𝐈𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐 e-proceeding & selected papers will be published in Malaysian Journal of ICT (MyJICT).
On behalf of 𝐈𝐂𝐈𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐 secretariats, it is our great pleasure to invite you to join us at 𝐈𝐂𝐈𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐. For further information, kindly find the attached poster, or feel free to visit our website at http://fstm.kuis.edu.my/icits/2022/
We are looking forward to see you at 𝐈𝐂𝐈𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐.
Thank you.
Best Regards,
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Mr. Fauzan Mapa
(+66 86 288 2232)
Mr. Maroning Useang
(+66 65 351 5268)
Mrs. Nurulhusna Abdullatif
(+66 87 298 2485)
Email : nurulhusna@ftu.ac.th
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY & SOCIETY (ICITS 2022)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2022 วันที่ 8 ตุลาคม 2565