ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ได้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี

🏆ได้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565🏆

===========================================

🌟1) ด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ จำนวน 4 ผลงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตาม QR code ⤵️⤵️
หรือทางเว็บไซต์ 🌍🌍: https://www.nxpo.or.th/A/2923/

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น-บพท.ดาวน์โหลด

 

 

 

.