ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร วอลี หัวหน้าทีมงานวิจัยฯ ลงพื้นที่อบรมชาวบ้านผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจากยางพารา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร วอลี หัวหน้าทีมงานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา’ภายใต้โครงการการสร้างตัวแบบเชิงธุรกิจกิจการเฟอร์นิเจอร์จักสานหวายเที่ยมยางพารา” ลงพื้นที่อบรมชาวบ้านผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจากยางพารา ณ บ้านลูโบะบายะ ม.4 ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
 
ข่าวโดย
งานประชาสัมพันธ์คณะ วท.มฟน.
14 กันายน 2565