เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/65

🎓 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/65 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท่านสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ หรือส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆผ่านไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
👉 ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1boHOM1rHNNbdjlMeEaz2-ZhHo6toIEfl/view?fbclid=IwAR1YAcUjdYg13IxWlrLnnON7JWfaFppe2_m-KCocwQ59Qf-whmwjelimPk4

👉 ใบประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/65 https://drive.google.com/file/d/1M2AJFv3uNT0XIb7Ymhvp2LsMVYC3kc0t/view?usp=sharing

👉 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/65 https://drive.google.com/file/d/1G5Y25gY3zgfs4VMMM6bySG3_v0F6L1Ff/view?fbclid=IwAR3KxqOSmg797AYWd3P5Zy-a7mgqqwDuwlHEPDjVQTvYEvfXyNK6nJolTs0

📍 ขอให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน แนบเอกสารหลักฐานและเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
แล้วจัดส่งไปที่ 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ติดต่อฝ่ายรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ 083 048 7436
📍 ทางเราจะติดต่อกลับไปหาท่านทันทีที่เราตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนของท่านเรียบร้อยแล้ว