ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 181 (4/2565) 25.9.65

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2565 นายซบรี หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 181 (4/2565)  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะ