ฺขอดูอาอฺให้นักศึกษาทุกท่าน โชคดีในการสอบปลายภาคการเรียนที่1/2565

ขอดูอาอฺให้นักศึกษาทุกท่าน โชคดีในการสอบปลายภาคการเรียนที่1/2565