ขอแสดงความยินกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นและผู้นำเสนอดีเด่น

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นและผู้นำเสนอดีเด่น
++++++++++++++
Big Congrates to both of our lecturers:
1. Kholed Langsaree as a best paper in 7th International Conference on Information Technology & Society “Future ICT Revolution”
Date 7-8th October 2022 @ KLCC Convention Centre, Malaysia, and
2. Anas Tawalbeh as a best presenter in 5th Malaysia Doctoral Consortium for Information Systems 2022
Date 8th October 2022 @ Bangi Resort Hotel, Bangi, Selagor, Malaysia
============