ออกบู๊ทแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ห้างอาเซียนมอลล์ในงาน งาน Malaysia – Thailand Mega Festival 2022

ทางทีมวิจัยสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลา และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกบู๊ทแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ห้างอาเซียนมอลล์ในงาน งาน Malaysia – Thailand Mega Festival 2022 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ #AseanMall

ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยเฟอร์นิเจอร์จักสานหวายเทียมยางพารา สนับสนุนโดย บพท