ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของคณะ

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อนุวัตร วอลี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาวิทยาลัยฟฏอนี และคณะ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ในงานชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โรงแรมสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร