มหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอแสดงความยินดีกับ ดาโต๊ะ สรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม ซึ่งได้รับโปรดเกล้าจากพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย คนที่ 10

🎗🙏🏿มหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอแสดงความยินดีกับ ดาโต๊ะ สรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม ซึ่งได้รับโปรดเกล้าจากพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย คนที่ 10 เพื่อสร้างความปรองดองและเอกภาพแห่งชาติ
🙏🏿🙏🏿 ขออัลลอฮ์ทรงประทานความบารอกะห์และทรงให้สามารถรักษาอามานะห์ที่ได้รับมอบหมายด้วยดีตลอดไป อามีน