งานเสวนาและแสดงนิทรรศการ ในงานกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อนเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี หัวหน้าทีมวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ซากี นิเซ็ง และอาจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี อาจารย์ประจำสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ได้เข้าร่วมงานเสวนาและแสดงนิทรรศการ ในงานกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อนเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายภาคใต้และภาคีเครือข่าย
ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565