ศึกษาดูงานบริษัทมาจูแฮปปี้โกท

วันที่ 3 มกราคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซากี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานบริษัทมาจูแฮปปี้โกท เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสถานประกอบการจริง
ทางสาขาฯต้องขอขอบคุณบริษัทมาจูแฮปปี้โกทที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี