ประมวลภาพกิจกรรมรู้เท่าทันฮาลาล & ฮารอม

ꔛ ประมวลภาพกิจกรรมรู้เท่าทันฮาลาล & ฮารอม ꔛ
📍ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จ.ยะลา
ขอบคุณทางโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาลและประถม) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปจัดกิจกรรม และให้ความรู้แก่น้องๆ น้องๆน่ารักและให้ความร่วมมือกับพี่ๆมากๆ อินชาอัลลอฮฺโอกาสหน้าเจอกันใหม่
ดำเนินกิจกรรมโดย
นักศึกษาสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี