รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
ประจำปีการศึกษา 2566
https://drive.google.com/file/d/1NPYqLIdeZbpfZtKOh8QBj83ESoCdYb68/view?fbclid=IwAR22Nfv912od3cQfYJaiGGWGdf0ea3QPoaGagIlNEcQuJivyRXBWR_SALTs

รายงานตัว วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้
ไม่ชำระค่ารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
คิกดูรายชื่อ👉 https://admissions.ftu.ac.th/
ยินดีต้อนรับพิกุลช่อใหม่ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

https://drive.google.com/file/d/1NPYqLIdeZbpfZtKOh8QBj83ESoCdYb68/view?fbclid=IwAR22Nfv912od3cQfYJaiGGWGdf0ea3QPoaGagIlNEcQuJivyRXBWR_SALTs