ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่บริษัทตอยยีบันฟู้ดส์จำกัด จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่บริษัทตอยยีบันฟู้ดส์จำกัด จังหวัดยะลา

ทางสาขาฯ ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี