ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร วอลี หัวหน้าทีมงานวิจัยฯ ลงพื้นที่อบรมชาวบ้านผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจากยางพารา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร […]