พิธีเปิดอาคาร Saleh Ali Hamoud Al-Shaya Faculty of Information System State of Kuwait

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566/2023 […]

VDO พิธีเปิดอาคาร Saleh Ali Hamoud Al-Shaya Faculty of Information System of Kuwait

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566/2023 […]

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา เข้าตรวจความพร้อมเปิดอาคาร Saleh Ali Hamoud AI-Shaya Faculty of Information System State of Kuwait/ كلية صالح علي الحمود الشايع للنظم المعلوماتية

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุ […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2566/2023 พิเศษสุด ๆ รอบปกติ “ฟรีค่าสมัคร” บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญ […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์และคณะ ผ่านการพิจารณาทุนวิจัย Local Enterprise แหล่งทุน บพท. ปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตร […]