ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ได้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุวัตร […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสต […]