เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศณียบัตรแบบชุดวิชา รวมถึงแนะนำการร่างมคอ.2

สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ […]

ความภาคภูมิใจที่ได้มีบัณฑิตที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้สำเร็จ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจา […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมกับกองทุน […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช […]

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2022

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE O […]

นำเสนองานปิดโครงการชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี 64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุวัตร ว […]