ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุรัยญา ทวีเงิน ได้รับรางวัล “บัณฑิตดีเด่น Tanjung Mutiara” ประจำปีการศึกษา 2021

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวสุรัย […]

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวซอฟาอ์ บินเจ๊ะเลาะ สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวซอฟาอ […]

บัณฑิตดีเด่น Tanjung Mutiara” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2019

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวรัยยา […]

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2022

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE O […]