การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2022

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE O […]