คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้า วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 รอบปกติ วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2566
ข่าวล่าสุด
แสดงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
รวมข่าวทุกประเภท
รวมประกาศ ประกาศรับสมัคร แจ้งข่าว แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ